Please Wait...

Nahajate se tukaj

ŠOLSKI SKLAD

PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

V šolskem letu 2018/19 bomo zbrana finančna sredstva namenili predvsem za:

  • finančno pomoč nadarjenim učencem, komornim skupinam, orkestrom, zboru pri udeležbah na poletnih šolah in različnih tečajev ter tekmovanjih, ki pripomorejo njihovemu glasbenemu razvoju ter dvigu kvalitete  umetniških izvedb;
  • pomoč učencem iz socialno šibkejših družin.

 

V šolskem letu 2018/19 načrtujemo zbiranje sredstev za šolski sklad preko:

  • prostovoljnih prispevkov staršev,
  • prostovoljnih prispevkov občanov,
  • donacij podjetij
  • zbiranjem prostovoljnih prispevkov na koncertih in javnih nastopih glasbene šole v IKC in ob dnevu odprtih vrat šole.

 

Metode pridobivanja sredstev v šolskem letu 2018/19:

  • obveščanje staršev o ustanovitvi, namenu in delovanju šolskega sklada preko e-glasbene šole in dopisa;
  • objava sklepov in programa dela na spletni strani glasbene šole;
  • obveščanje Občine Šentjur in podjetij o ustanovitvi, namenu in delovanju šolskega sklada ter pozivom na donacijo.

 

Program porabe zbranih sredstev:

Upravni odbor šolskega sklada bo spremljal stanje sredstev šolskega sklada na računu ter se namenski porabi sredstev sproti odločal, upoštevajoč sprejet program dela, pri čemer se usklajuje in posvetuje z vodstvom šole.

 

Šolski sklad se bo sestajal po potrebi.

 

Upravni odbor ŠOLSKEGA SKLADA Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur

 

Šentjur, 30. 10. 2018

KONTAKT

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur

Ravnateljica: 03 746 16 20

Tajništvo: 03 746 16 22

Email: info@gs-sentjur.si