Please Wait...

Nahajate se tukaj

ŠOLSKI SKLAD

PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA GLASBENE ŠOLE SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENTJUR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V šolskem letu 2019/20 bomo zbrana finančna sredstva namenili predvsem za:

• finančno pomoč nadarjenim učencem, komornim skupinam, orkestrom, zboru pri udeležbah na poletnih šolah in različnih tečajev ter tekmovanjih, ki pripomorejo njihovemu glasbenemu razvoju ter dvigu kvalitete umetniških izvedb;
• pomoč učencem iz socialno šibkejših družin;
• sofinanciranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (obisk matinej, koncertov in predstav, poletnih šol seminarjev...).

V šolskem letu 2019/20 načrtujemo zbiranje sredstev za šolski sklad preko:

• prostovoljnih prispevkov staršev,
• prostovoljnih prispevkov občanov,
• donacij podjetij,
• zbiranjem prostovoljnih prispevkov na koncertih glasbene šole.

 

Metode pridobivanja sredstev v šolskem letu 2019/20:

• obveščanje staršev o ustanovitvi, namenu in delovanju šolskega sklada preko e-glasbene šole in dopisa;
• objava sklepov in programa dela na spletni strani glasbene šole;
• obveščanje Občine Šentjur in podjetij o ustanovitvi, namenu in delovanju šolskega sklada ter pozivom na donacijo.

 

Program porabe zbranih sredstev:

Upravni odbor šolskega sklada bo spremljal stanje sredstev šolskega sklada na računu ter se o namenski porabi sredstev sproti odločal, upoštevajoč sprejet program dela, pri čemer se usklajuje in posvetuje z vodstvom šole.
 

Šolski sklad se bo sestajal po potrebi.

 

Upravni odbor ŠOLSKEGA SKLADA

 

Šentjur, 25. 9. 2019

KONTAKT

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur

Ravnateljica: 03 746 16 20

Tajništvo: 03 746 16 22

Email: info@gs-sentjur.si