Please Wait...

Nahajate se tukaj

CILJI

VSEBINA IN OBLIKE PEDAGOŠKEGA VODENJA ŠOLE

Strokovni organi si bodo prizadevali, da bodo svoje delo in s tem glasbeno-vzgojne programe uresničevali skladno z začrtanimi usmeritvami in v spoznanju, da je njihovo delo posvečeno otroku in slovenski glasbeni kulturi.POKLICNA VZGOJA IN USMERJANJE

Poklicno svetovanje, usmerjanje in informiranje bodo učitelji vnašali v svoje glasbenovzgojno delo takoj, ko bodo opazili pri svojih učencih talent, sposobnost in muzikalnost. Te lastnosti usposabljajo učenca za nadaljnji študij.

Te učence bodo učitelji posebej opozarjali na koncerte, RTV oddaje ipd. V okviru svojega pouka jih bodo njihovi učitelji:

  •  strokovno usmerjali v nadaljnje izobraževanje
  • učencem bodo posredovali vsa gradiva za poklicno usmerjanje
  • nudili jim bodo pomoč pri nadaljnjem šolanju

Priporočilo za dodatni pouk je v predmetnikih in obnovljenih učnih načrtih za glasbene šole.

Glasbena šola bo sodelovala pri izpolnjevanju morebitnih prijav na razpis za vpis v srednjo glasbeno šolo, glasbeno gimnazijo.

KONTAKT

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur

Ravnateljica: 03 746 16 20

Tajništvo: 03 746 16 22

Email: info@gs-sentjur.si