Please Wait...

Nahajate se tukaj

HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENTJUR

I. Dolžnosti učencev

 • Učenci Glasbene šole Šentjur so dolžni redno obiskovati ure individualnega in skupinskega pouka.
 • Zamujanje pouka je neopravičeno.
 • Starši izostanek učenca opravičijo ustno ali pisno v 7 dneh.
 • Učenec mora prihajati v glasbeno šolo vsaj 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Učenec mora k pouku prinašati glasbeno beležko, notno gradivo in glasbilo, kjer je to potrebno.
 • Ob prihodu v glasbeno šolo učenec ne sme povzročati nepotrebnega hrupa in s tem motiti rednega pouka v učilnicah.
 • V vseh prostorih šole mora ohranjati čistočo, še posebej v sanitarijah.
 • V šoli mora nositi copate.
 • Čevlje in vrhnja oblačila naj pusti v prostoru, ki je določen za garderobo.
 • Predmete večjih vrednosti je prepovedano puščati v garderobi brez nadzora. Za poškodbe in kraje šola ne odgovarja. Učenci naj imajo na osebnih predmetih napisana imena ali pa naj za njihove stvari poskrbijo njihovi starši oziroma skrbniki.
 • Učenec mora varovati in ohranjati premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole.
 • Mobilni telefoni morajo biti med poukom in nastopi izključeni.
 • Učenec mora obvestiti šolo o drugih zunajšolskih nastopih in pridobiti soglasje učitelja oziroma šole.
 • Na nastopih s primerno obleko in pazljivim poslušanjem pokažemo spoštovanje do svojega dela, dela nastopajočih ter poslušalcev.
 • Z lepim obnašanjem, spoštljivim odnosom do sošolcev in vseh delavcev šole ter upoštevanjem hišnega reda pripomoremo k svojemu ugledu, ugledu dejavnosti, s katero se ukvarjamo, in ugledu šole kot celote. S tem uresničujemo svoje kulturno poslanstvo.

II. Aktivnosti šole za zagotavljanje varnosti učencev, delavcev šole in obiskovalcev

 • V šolskih prostorih se lahko zadržujejo le učenci in zaposleni, starši in skrbniki pa se lahko zadržujejo v šoli v času pouka svojega otroka, govorilnih ur, roditeljskih sestankov ter nujnih ali napovedanih obiskov v šoli.
 • Neznanim osebam je dovoljen vstop samo v primeru službenih obveznosti oziroma po predhodni najavi v tajništvu šole.
 • V učilnice, kjer se izvajajo dejavnosti, lahko starši in obiskovalci vstopijo samo s predhodnim dovoljenjem učitelja ali ravnatelja.
 • Dejavnosti, ki sodijo v šolski program, se izvajajo v popoldanskem in večernem času.
 • V glasbeno šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, alkohola ali drog. Učenci na podlagi pravilnika s takšnim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne odrasle se izvede postopek prijave ustreznim organom.
 • Vstop z rolerji ni dovoljen.
 • V šoli in njeni okolici je prepovedano kajenje.
 • Prepovedano je vsakršno spolno, fizično ali psihično nasilje nad učenci ali drugimi osebami. Učenci, delavci šole in drugi obiskovalci morajo o tem takoj obvestiti ravnatelja, drugega učitelja ali drugo na šoli zaposleno osebo.
 • Učenci na podlagi pravilnika s takšnim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole.

KONTAKT

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur

Ravnateljica: 03 746 16 20

Tajništvo: 03 746 16 22

Email: info@gs-sentjur.si