Please Wait...

Nahajate se tukaj

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

Program glasbene pripravnice traja eno leto. Njen program je naravnan tako, da se učenci že nekoliko pobliže spoznajo z glasbeno ustvarjalnostjo. Pouk pripravnice poteka enkrat tedensko po 60 minut.

Ob zaključku glasbene pripravnice bodo otroci opravljali sprejemni preizkus za napredovanje v program GLASBA.

Program GLASBA obsega:

1. Individualni pouk (učenje posameznega instrumenta, petja) predstavlja osnovno glasbeno izobraževanje, ki je razdeljeno na nižjo in višjo stopnjo.

2. Skupinski pouk: Nauk o glasbi poteka enkrat tedensko po 45 ali 60 minut, odvisno od velikosti skupine. Nauk o glasbi obiskujejo vsi učenci individualnega pouka.

Solfeggio: pouk obiskujejo učenci na višji stopnji osnovnega glasbenega izobraževanja. V šolskem letu 2015/16 imamo na urniku Solfeggio I. (60 min) in Solfeggio II (30 min).

Pouk igranja v komornih skupinah poteka enkrat tedensko po 60 minut. V komorne igre, ki predstavljajo pomembno dopolnilo solistični igri, se vključujejo učenci višjih razredov.

Vaje orkestra potekajo enkrat tedensko po 90 minut. Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega instrumenta. V orkester se vključujejo učenci višjih razredov.

Ves pouk v glasbeni šoli se izvaja od ponedeljka do petka v neenakomerno razporejenem delovnem času in v primeru nadomeščanj tudi ob sobotah v dopoldanskem in popoldanskem času.

KONTAKT

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur

Ravnateljica: 03 746 16 20

Tajništvo: 03 746 16 22

Email: info@gs-sentjur.si