Please Wait...

Nahajate se tukaj

SODELOVANJE S STARŠI

Vsi starši bodo v šolskem letu vabljeni na roditeljske sestanke dvakrat v obliki internih produkcij; prvič v oktobru ali novembru, drugič pa spomladi meseca marca ali aprila. Poleg tega imajo starši možnost pogovora z učitelji v času njihovih govorilnih ur o katerih so obveščeni v glasbenih beležkah. Ravno tako so lahko starši prisotni pri individualnem pouku svojega otroka. S tem bodo najbolj zanesljivo spremljali glasbeni razvoj svojega otroka. Starše prosimo, da sproti obveščajo in seznanjajo učitelje ali vodstvo šole o izostankih od pouka in o morebitnih težavah v zvezi z učno-vzgojnim procesom.Učbeniki in instrumenti

Učenci si za individualni pouk lahko začasno izposodijo določen instrument, na primer violino.

Ustrezno notno gradivo, ki ga potrebujejo pri instrumetalnem pouku, si kupijo sami ob priporočilu svojega učitelja.Vpis učencev v glasbeno šolo

Vpis učencev v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico in v program “glasba” (instrument, petje) bo v začetku junija . Razpis za vpis novih učencev bo objavljen z obvestilom v vrtcih in OŠ občine Šentjur, na spletni strani glasbene šole in v medijih.Plačilo obveznosti

Učenci za obisk pouka plačujejo mesečno šolnino. Ta je usklajena z drugimi glasbenimi šolami in odobrena s strani MIZŠ in Občine Šentjur. Praviloma se šolnina poravnava do 20. dne v mesecu prek položnice ali trajnika.

KONTAKT

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur

Ravnateljica: 03 746 16 20

Tajništvo: 03 746 16 22

Email: info@gs-sentjur.si